มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

                เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์หมอชากรณ์  ขันแก้ว อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์พิชัย  ชัย เสนา ...

นักวิจัยหญิง มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 2 รางวัลผลงานวิจัยประดิษฐ์สร้างสรรค์ในเวทีนานาชาติ

          16-19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติ (KINTEX) ประเทศเกาหลีใต้  อาจารย์วัชรี  เทพโยธิน อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ...

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ...

ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รองหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ ...

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำยาหม่องสมุนไพร ...

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ บ้านปงหอศาล อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง โดยอาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีฯ อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ ...

คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกดีปลี ...

        คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมบริการให้คำปรึกษาฯ ให้ความรู้เรื่องการทำยาหม่องสมุนไพร และพิมเสนน้ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกดีปลี ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านหนองหล่าย ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 27-28 ...

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ...

     คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลพิชัย  จัดอบรมบริการให้คำปรึกษา เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559   ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

                10 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ อ.อุบลรัตน์  พรหมฟัง อ.รุ่งทิวา  กองเงิน  อ.ณัฏวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ และอ.ชณิชา  จินาการ   อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ...

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ...

     (10 มิถุนายน 2559) ที่ห้องบรรยายรวม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสู่ SMEs ไทย ...

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ ...

ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ คุณสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 3 สาขาวิทยาศาสตร์ ...

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 (Start up) ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรม New Gen Reporter

สถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรม New gen Reporter  นักศึกษาที่ชนะในโครงการนี้ ทางสถานีฯยินดีจะทำสกู๊ปข่าวให้มหาวิทยาลัยฯเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา ...

...

สำนักงานคณะกรรมาการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9  ...

ขอประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะได้พิจราณาคัดเลือกศิษย์เก่า  ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ   ประจำปี  ๒๕๕๙  เพื่อประกาศเกียรติคุณ  และเป็นแนวทางให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน  ...

การให้กู้เงิน โครงการ ธอส.-กบช. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอจัดส่งหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน  โครงการบ้าน  ธอส.-กบช.  เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ  ครั้งที่ 12  ...

การกำกับควบคมดูแล การต้อนรับน้องใหม่ ประชุมเชียร์ ...

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา  แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้พื้นที่ได้กำกับควบคมดูแล การต้อนรับน้องใหม่  ประชุมเชียร์ และการเรียกเก็บเงินกิจกรรมนอกระบบ ปีการศึกษา 2559  ...

การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก

วิทยาลัยชุมชนตาก ขอประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก  หากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ ...

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน  ...

ขอประชาสัมพันธ์การประกวดผ้าทอพื้นเมืองฯ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอประชาสัมพันธ์การประกวดผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ...

มุมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559

รายละเอียดอื่นและกำหนดการต่างๆ จะแจ้งอีกครั้งเป็นระยะๆ  กรุณาติดตามอ่านบ่อยๆ นะค่ะ... ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  9 มิถุนายน 2559   - กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559   - การแต่งกายนักศึกษาใหม่ - ...

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบพิเศษ และรอบรับตรง 2 ประจำปีการศึกษา 2559

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอแจ้งประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบพิเศษ และรอบรับตรง 2  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้มีรายชื่อให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ...

แจ้งให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2558

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา  แจ้งให้นักศึกษาดำเนินการเข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2558 ที่ระบบทะเบียนกลาง (http://regis2015.rmutl.ac.th ที่เมนู S07-แบบประเมิน)  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ...

ขอเชิญนักศึกาษเข้าร่วมโครงการคุณธรรมดำรงตน

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคุณธรรมดำรงตน ในวันที่ 23, 24 ,30 เมษายน 2559 เวลา 07.30 น. – 17.00 น. ขอให้นักศึกษารับทราบดังนี้ 1.        มีรถรับ – ส่ง จากมหาวิทยาลัย – วัดต้นมื่น รถออกเวลา 07.30 น. ตรง ...

ขอเชิญช่วยกันเลือกหนังสือเพื่อให้บริการในห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมคัดสรรหนังสือเพื่อใช้ให้บริการในห้องสมุด โดยมีศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ร้านหนังสือ SE-EDBookcenterมาให้บริการ ในวันที่ 22-24 มีนาคม 259 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เวลา ...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าอาคารคอกโคนม โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ...

ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง   เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าอาคารคอกโคนม โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างมุงกระเบื้อง จำนวน ๑ ...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตวิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด

ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง   เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตวิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด    

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารคอกโคนม โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ...

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารคอกโคนม โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างมุงกระเบื้อง จำนวน 1 รายการ  ...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าอาคารคอกโคนม โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าอาคารคอกโคนม โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างมุงกระเบื้อง จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดดังนี้

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวเกษตรและอาหาร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ...

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวเกษตรและอาหาร 1 ชุด

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง   เรื่อง  ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวเกษตรและอาหาร   1 ชุด   ...

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะขายพัสดุที่อยู่ในสภาพชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 110 รายการ   โดยวีธีขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ...

สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ...

สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ รายการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง  มีความประสงค์จะ ...

ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์รายละเดียดการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ...

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภักอุดรธานี  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 19  อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 259  ผู้ประสงค์จะสมัคร ...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

               ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน ...

รับสมัครพนักงานปฏิบัติการห้องแล็ป (ชาย) ฟาร์มสุกร

    ฟาร์มสุกรพันธุ์ A.I.- บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานปฏิบัติการห้องแล็ป  เพศชาย 1 ตำแหน่ง รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกสาขา ปฏิบัติหน้าที่ ...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน

               ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน ...

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป

     สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท ...

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ...

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ...